månadsarkiv: mars 2016

Senaste Nytt

6 Juli

IMG_0258

Nu är sommaren här och med det den ökade skadegörelsen på området. Den skylten vägföreningen har vid vändhållplatsen för att uppmana till lägre hastigheter blev i torsdags kväll nersprayad. Onödiga kostnader som drabbar alla er fastighetsägare, en skylt kostar 25 000 kr. Styrelsen vill gärna komma i kontakt med er tre ungdomar som var vid busshållplatsen igår den 5 juli vid åttatiden, två tjejer och en kille med ryggsäckar, för att höra om ni sett något. Ni gick senare upp i skogen och hade en liten grå katt med er. Hör av er på info@saltarovag.se

 

Hälsningar

Styrelsen Saltarö Vägförening

 

Juni 2018

Då var asfalteringen klar, vi har också breddat två mötesplatser. Det är höga vägkanter på sina ställen som vi kommer att åtgärda löpande. Det är mycket viktigt att använda mötesplatserna och inte gå ut i vägrenen vid möte. Det som händer när man går ut i vägrenen är att asfalten trycks ut och den sand som vi lägger vid kanten  försvinner ner i diket till ingen nytta.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Juni 2018

Då har vi äntligen efter offertgranskning, bidragsansökningar och fler platsbesök bokat asfaltering av Skärmarövägen från Lillskogsvändan fram till Skärmarö gård samt 130m på Hästhagsstråket med början från Saltarö udd.

Asfalteringsarbetet kommer att pågå den 20 och 21 juni, start 7.00 vid Skärmarö Gård mot Saltarövägen, det är mycket trafik på de berörda vägarna så var vänliga att visa hänsyn mot varandra och de arbetare som kommer vara på vägen och välj gärna grusvägarna då arbetet pågår.

 

Med soliga hälsningar

Styrelsen

 

Mars 2018

Då var det åter dags för årsmöte. Den 21 mars är det dags och vi är som vanligt i Saltarö skola. Kallelse årsmöte Vägföreningen 2018 kallelse har gått ut.

Då det finns mycket begränsat med parkeringar och gärdet nedanför skolan kan vara mjukt rekommenderas att samåka eller promenera till mötet. Kaffe med fikabröd serveras från 19.00.

Vi påminner om att använda våra mötesplatser då vägbanan blir förstörd när man går ut i dikesrenen.

Väl mött

 

Nytt år

Januari 2018

Vad händer i föreningen nu? Bokslutet är snart klart och årsmöteshandlingar förbereds.  Offerter för skötsel av grönområden har tagits in för 2018, mer info om vilka områden som berörs kommer.  Föreningens nya hastighetsindikator är reklamerad och en ny på väg. Den indikatorn som är placerad vid infarten till Skärmarövägen fungerar utmärkt vilket inte efterlevnaden av hastigheterna görs i över 50%  av de passager som loggats.

Mätningar gjorda mellan den 5-13 januari visar detta då alla hastigheter loggas. De högsta hastigheterna uppmäts på de fordon som kommer från Hanstanäsvägen på väg mot stan. 40-80 km/. I detta område runt busshållplatsen rör det sig många gångtrafikanter. Föreningens har som ett av sina mål att verka för en säker trafikmiljö på området  och mottar gärna förslag på hastighetsdämpande åtgärder.

Snöiga hälsningar från styrelsen

 

 

Augusti 2017

Under de två första veckorna var det 17857 passager vid hastighetsmätaren, den mäter både in och uttrafik och resultatet var följande;

20-30 km/h 10723

30-40 km/h  4751

40-50 km/h  1923

50-60 km/h   413

60-70 km/h    41

70-80 km/h     6

Hastighetsgränsen är 30 km/h vid mätarens placering

 

Juli 2017

Nu är hastighetsmätaren som vi diskuterade på årsmötet på plats. I ett försök att minska/ få trafikanterna att hålla de hastigheter som gäller på våra vägar har en hastighetsmätare monterats på Saltarövägen/Skärmarövägen. De höga hastigheterna på våra vägar är ett återkommande problem som många påpekar för styrelsen. Vägföreningen har under flera år verkat för en minskning av för höga hastigheter med anläggning av gupp och för ett flertal år sedan sänktes hastigheten på alla vägar i området till 30. Detta är ytterligare en åtgärd för en säkrare trafikmiljö på Saltarö som vi hoppas kommer att ge ett positivt resultat.

 

Mars 2017

Kallelse till årsmötet den 22 mars har gått ut, vi träffas som vanligt i Saltarö skola. Lämna gärna bilen hemma då parkeringen är mycket begränsad.

Kallelse årsmöte Vägföreningen 2017

Grävarbetena från fiberarbetena är ännu inte besiktigade då snön har varit ivägen. Då det gäller grönområdena är det område 14, 15 och 22 som står på tur och ska vara klara till påsk om vädret håller i sig. Brev är utskickade till alla fastighetsägare som har angränsande tomter med påminnelse om att markera ut tomtgränserna.

Oktober 2016

Fiberarbetena på området är nu så gott som klara. Styrelsen kommer att besiktiga grävarbetena med entreprenören. Vi har identifierat ett par sämre grävarbeten vid våra kontroller. Maila gärna oss  om ni vet någon grävning tvärs vägen som inte ser bra ut, då är vi säkra på att inte missa något.

Styrelsen har  tagit in anbud hos fler skogsföretag för avverkning. Vi väntar på ett datum då det valda företaget ska sätta igång. De områden som berörs är 28 och 31, se skötselplanen.

Maj 2016

Eltel Networks låter hälsa att under vecka 19 och 20 kommer det att vara begränsad framkomlighet på Saltarövägen med anledning av fiberarbetet som nu är igång på hela området. Trafiksignaler kommer att vara utplacerade.

 

April 2016

Nu är asfaltering beställd till Hästhagsstråket och de kommer inom kort. Grusning är utförd på vägarna och längs kanterna på Skärmarövägen.

 

Mars 2016

Då var det åter dags för årsmöte. Den 17 mars är det dags och vi är som vanligt i Saltarö skola. Årsmöteshandlingar finner ni under fliken ”Årsmötesprotokoll”.

Då det finns mycket begränsat med parkeringar och gärdet nedanför skolan är mjukt rekommenderas att samåka eller promenera till mötet. Kaffe med fikabröd serveras från 19.00.

Väl mött

Styrelsen

 

Januari 2016

Då var vintern här igen med snö och halka. Glöm inte att anpassa hastigheterna efter väglag och använda våra mötesplatser vid möten så får vi en fortsatt trevlig trafikmiljö i området. Vägarna på Saltarö-Skärmarö är inte dimensionerade för mötande trafik.

mvh

Styrelsen

 

 

Nu när  höstmörkret börjar komma så får vi inte glömma våra reflexerna när vi är ute och går och cyklar.  Skärmarövägen är nu klar, guppen målade och skyltarna uppsatta. Gärdena är slagna, röjningen fortgår och dikning planeras. Återkoppla gärna till styrelsen via mail om ni är nöjda med arbetena.

Styrelsen har haft möte med den grupp som tillsattes på årsmötet och har dragit upp riktlinjerna för deras arbete enligt årsmötets protokoll. En sammanställning kommer att presenteras i årsmötesutskicket i februari.

Vid samma möte var Telia på besök och informerade om möjligheten att ansluta sig till fiber. Sista dagen för anslutningserbjudandet  är den 27 september 2015.

mvh

styrelsen

 

Den 25 maj påbörjas den efterlängtade asfalteringen av Skärmarövägen, arbetet beräknas ta två dagar. Den 26 maj kommer farthinder att gjutas så var uppmärksamma tills varningsskyltarna är på plats. Det kommer att vara mycket arbetstrafik på vägen, så även på Hästhagsstråket där lagning kommer och ske. Arbetet sker om vädret tillåter.

 

Årsmöte den 19 mars 19.30

Då var det dags igen för årsmöte. Det hålls som vanligt i Saltarö gamla skola, fika från 19.00.

Det finns mycket begränsat med parkeringsplatser så försök att samåka eller promenera.

Välkomna

Styrelsen

 

 

Hösten är här

Nu är hösten här och vi summerar sommarens arbeten. Slåtter har utförts på våra grönområden och en del mindre röjning har gjorts. Några stränder har fått påfyllnad av sand bekämpning av björnlokor har utförts. Några markåtgärder har gjorts nere vid Hanstanäsbryggorna. Vägarna är hyvlade och saltade och guppskyltarna på Hanstanäsvägen är på plats.

En lagning av Skärmarövägens första del är gjord i väntan på asfaltering.

Styrelse har sökt bidrag för tre stora trummbyten på området och arbetet är beställt för att buskröja Gyllviken.

 

Hej

Nu startar första etappen av asfalteringen. Först ut är Hanstanäsvägen där det har varit kraftiga sättningar. Där uppförs även två fartgupp enligt årsmötets beslut. Lagningar kommer även att ske på Hästhagsstråket och Skärmarövägen. Styrelsen har sökt bidrag från Trafikverket och väntar på besked.

Styrelsen har även haft en markvandring där vi har tittat och tagit in pris på ett antal grönområden och byte av vägtrummor.

Påminnelse för obetalda fakturor kommer att gå ut i mitten på månaden, det rör sig om ett hundratal.

Det är många som har använt föreningens mail och det är positivt, jag försöker vidarebefordra till övriga styrelsen så snabbt som möjligt för att ni ska få snabba återkopplingar.

 

IMG_0012

 

Nytt från styrelsen

Alla fakturor är nu utskickade, observera att föreningen har bytt till Bg.

Styrelsen arbetar nu med de tagna motionerna från årsmötet, se årsmötesprotokollet.

Grusning har skett på ett antal vägar.

Kaninholmen är nu färdig vad gäller skötsel, tack för alla positiva kommentarer som ges.

 

 

Nu ligger årsmötesprotokollet under fliken protokoll.

 

Inför Årsmötet

Lämna gärna bilen hemma, begränsat med parkering.

IMG_5521

Välkomna till Saltarö Vägförenings hemsida.

Nu är våren i antågande och så också årsmötet, den 27 mars är det dags klockan 19.30.

Platsen är Saltarö Gamla skola, kaffe från 19.00.

Kallelse är på väg med posten.

2014-03-03 15.10.16