Grönområden

 

 

För snart sex år sedan lät styrelsen Skogsstyrelsen ta fram en skötselplan för områden inom Saltarö ga:1 och i hösten 2013 påbörjades de första områdena. Det var tre områden Ekbacken, Hästhagen och Kaninholmen. 2014/2015 röjdes 4 mindre områden i Hästhagsområdet, 2016 röjdes område 28 och 31 och 2017 har röjning gjorts i område 22, 15 och 14 och 2018 röjdes 25, 27 och delar av 33. Det gjordes även en gallring nere vi Utfallet där många av träden var döda eller skadade. I dokumentet skogsvårdsplan finns beskrivning och åtgärdsförslag på de områden som är markerade i i dokumentet Saltarö kartor.

De områden som inte  finns i Skogsstyrelsens plan är alla gärden. Under året har styrelsen tillsammans med berörda markägare tagit fram en löpande skötselplan för dessa områden.

IMG_1397

Så här ser många träd ut som huggs ned.

Skötselplan

Karta Norra delen

Karta Södra delen

Lite bilder från de tre områdena

IMG_7571IMG_7575IMG_7558 IMG_7556 IMG_7566 2014-03-03 14.48.55

Foto:Veronica Stoehr