Grönområden

Information till berörda fastighetsägare inom Saltarö vägförenings skötselområde 22

Information till berörda fastighetsägare inom Saltarö vägförenings skötselområde 14

information-till-berorda-fastighetsagare-inom-saltaro-vagforenings-skotselomrade-28

information-till-berorda-fastighetsagare-inom-saltaro-vagforenings-skotselomrade-31

 

För snart fem år sedan lät styrelsen Skogsstyrelsen ta fram en skötselplan för områden inom Saltarö ga:1 och i hösten 2013 påbörjades de första områdena. Det var tre områden Ekbacken, Hästhagen och Kaninholmen. 2014/2015 röjdes 4 mindre områden i Hästhagsområdet, 2016 röjdes område 28 och 31 och 2017 har röjning gjorts i område 22, 15 och 14. I dokumentet skogsvårdsplan finns beskrivning och åtgärdsförslag på de områden som är markerade i i dokumentet Saltarö kartor.

De områden som inte  finns i Skogsstyrelsens plan är alla gärden. Under året har styrelsen tillsammans med berörda markägare tagit fram en löpande skötselplan för dessa områden.

 

 

Skötselplan

Karta Norra delen

Karta Södra delen

Lite bilder från de tre områdena

IMG_7571IMG_7575IMG_7558 IMG_7556 IMG_7566 2014-03-03 14.48.55

Foto:Veronica Stoehr