Styrelse

Styrelsen 2018

Lena Björklund-Stoehr, ordförande, tel: 0761-22 81 87

Gunnar Malmström, vicce ordförande tel: 0723-94 15 46

Anne Lindstedt, kassör, tel: 0706-18 63 09

Tommy Erikssson, sekreterare, tel: 0706-57 26 73

Thomas Larsson, ledamot, tel: 0703-21 20 86

Suppleanter

Klas-Göran Ågren tel: 0706-33 83 12

Per Stenfeldt: 0725-39 83 69

Mona Gruvensjö tel: 0739-84 04 93

Agneta Lindqvist tel: 0737-27 86 61

Revisorer

Gunnar Aste, revisor tel: ´0707-67 75 29

Lars-Göran Palmér, revisorsuppleant tel: 0706-22 95 10