Styrelse

Styrelsen 2016

Lena Björklund-Stoehr, ordförande, tel: 0761-22 81 87

Gunnar Malmström, vicce ordförande tel: 0723-94 15 46

Anne Lindstedt, kassör, tel: 0706-18 63 09

Tommy Erikssson, sekreterare, tel: 0706-57 26 73

Thomas Larsson, ledamot, tel: 0703-21 20 86

Suppleanter

Anders Gromell tel: 08-571 685 55

Kerstin Seger tel: 0707-13 17 91tel:

Klas-Göran Ågren tel:

Per Stenfeldt

Revisorer

Gunnar Aste, revisor tel: ´0707-67 75 29

Lars-Göran Palmér, revisorsuppleant tel: 0706-22 95 10