Grönområden

Härunder kan ni läsa om den skötselplan som upprättades 2012 av Skogsstyrelsen. Den var avsedd att löpa under 10 år för att därefter förnyas.

Karta över skötselområden