Kontakt

info@saltarovag.se

Styrelsen 2021

Lena Björklund-Stoehr, ordförande

Gunnar Malmström, vicce ordförande tel: 0723-94 15 46

Anne Lindstedt, kassör, tel: 0706-18 63 09

Tommy Erikssson, sekreterare, tel: 0706-57 26 73

Thomas Larsson, ledamot, tel: 0703-21 27 36

Suppleanter

Klas-Göran Ågren tel: 0706-33 83 12

Per Stenfeldt: 0725-39 83 69

Mona Gruvensjö tel: 0739-84 04 93

Agneta Lindqvist tel: 0737-27 86 61