Nyheter

Information angående Årsmöte 2020

Med anledning av rådande omständigheter vill styrelsen meddela följande

Årsmötet hålls som bestämt enligt kallelsen, utan stämman kan ingen formell avisering av årsavgiften göras. Stämman skall hållas senast under april månad.

Det finns inga motioner i år som vi ska rösta på så mötet kommer att hållas så kort som möjligt med start 19.30. inget fika kommer att serveras under kvällen.

Vi förutsätter att var och en som kommer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att ingen person med förkylning, hosta och feber närvarar.

Väl mött

Årsmöte 2020

Den 26 mars är det tid för vägföreningens årsmöte, kaffe med kaka serveras från 19.00 och 19.30 startar mötet. Mötet hålls i Saltarö skola och årsmötes handlingar skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Tänk på att det finns begränsat med parkeringsmöjligheter så om det går lämna bilen hemma.

Sommaren på Saltarö och Skärmarö är nu här.

Juli 2019

På vårt fina område har vägföreningen ett antal soptunnor för att motverka nedskräpning vid busshållplatsen och vid baden. Vi måste uppmärksamma alla om att de inte är dimensionerade för hushållssopor, de soporna får man lägga i sin fastighetens tunna. När tunnorna fylls så att locket inte går att stänga blir det kråkfest och resultatet ser ni nedan.

Juni 2019

Midsommar närmar sig.

Många av våra barn kommer att vistas på våra vägar under sommarmånaderna, även vilda djur korsar våra vägar frekvent.

På Saltarös vägar är hastigheten begränsad  till 30km/tim.

Respektera och håll!

Föreningen har gjort nya fartdämpande åtgärder utmed Skärmarövägen.

Vårt gemensamma grundvatten på Saltarö

=========================================

Tillgång på grundvatten av god kvalitet och mängd är avgörande för Saltarös livsmiljö. Vattenkvaliténs påverkas av uttagsvolymen som är störst under sommar perioden och är större än vad vårt gemensamma grundvattenmagasin klarar av. Duschar tvätt och diskmaskiner ökar och med det även belastningen. Resultatet blir att ett antal brunnar sinar med ökad risk för saltvatteninträngningar.

Saltvatteninträngningar tar lång tid att återställa i vattentäkten och går ej i vissa fall att återställa. Vattnet blir då ej tjänligt som dricksvatten. Kommunalt vatten är delvis en lösning, men i närtid är det inte aktuellt.

Alltså var sparsam med vårt gemensamma vatten.